Hakkımızda

ESC Tarihi


ESC Tarihi

İhtiyacı Karşılama

Avrupa Birliği'ne katılmak isteyen, onunla ve onun çevresinde yeni ilişkiler kuranlar, Avrupa'dakilerin yanı sıra kendi kültürel ve sosyal miraslarına ayak uyduracak kalkınma için yeni modeller ve çerçeveler arayışındalar.


1990'larda Doğu Avrupa ülkelerinde kullanılan geçiş süreci yaklaşımlarının, Kafkasya ve Orta Doğu'daki gelişmekte olan ekonomiler için giderek uygun olmadığının ve Türkiye'deki kalkınma ile çoğunlukla ilgisiz olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla, bölgedeki kalkınma müdahalelerine daha uygun ve sürdürülebilir bir girdiyle katkıda bulunabilecek uzmanlığın harekete geçirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Eurasia Social Change Collective bu seferberliğin mekanizmasıdır.
 

Danışmanlarımız tarafından sağlananlar:

  • İhtiyaç değerlendirmesi ve analizi,
  • Kapasite geliştirme tasarımı ve uygulanması,
  • Sivil toplum-kamu sektörü işbirliğinin kolaylaştırılması,
  • Değerlendirmeler ve araştırma


Danışmanlarımız: 

  • 6 kişilik sosyal kalkınma ve yönetişim uzmanı bir ekip
  • Ortak havuzu
  • Bosna, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Almanya, İran, İtalya, Ürdün, Kazakistan, Kırgızistan, Lübnan, Moldova, Hollanda, Türkiye, Ukrayna, Özbekistan ve İngiltere'den