Hizmetler / Uzmanlıklar

Politika Geliştirme Analizi ve Geliştirilmiş Hizmet Sunumu


  • Politika ve yasal incelemeler
  • Katılımcı araştırma ve analizler
  • Çalışma Gruplarının ve Danışma Mekanizmalarının kolaylaştırılması