Hizmetler / Uzmanlıklar

Katılımcı Program Yönetimi


  • Çok paydaşlı koordinasyon ve kolaylaştırma
  • Dış yardım fonlarının yönetimi (EC, Dünya Bankası, BM, İki taraflı)
  • Katılımcı İzleme ve Değerlendirme; “öğrenilen dersleri” paylaşma ve uygulama