Hizmetler / Uzmanlıklar

Kapasite Geliştirme Yoluyla Güçlendirme


  • Organizasyonel Değerlendirmeler
  • Eğitim İhtiyaç Analizi
  • Eğitmen eğitimi dahil olmak üzere özel eğitim programlarının tasarımı ve uygulanması,
  • Proje geliştirme ve yönetimi; proje uygulaması; analitik beceriler; stratejik planlama; izleme ve değerlendirme; ortaklık geliştirme; sosyal pazarlama; katılımcı gelişim; kurumsal yönetim üzerine eğitimler
  • Mentorluk ve 'iş başında' koçluğun sağlanması