Haberler / İşimiz

Haberler / İşimiz


Göç Yönetiminde Daha Güçlü Sivil Toplum EğitimleriKonsorsiyum üyeleri ile Türkiye'nin çeşitli illerinde 25 adet "Göç Yönetiminde Daha Güçlü Sivil Toplum Eğitimi" gerçekleştirdik. Eğitimler, Göç ve Uluslararası Koruma alanlarında çalışan STK'ları yetkinleştirdi. Mülteciler, sığınmacılar ve yerinden edilmiş kişilerle ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeve ve proje döngüsü yönetimi ile ilgili modüller üzerine eğitimlere 700'den fazla STK temsilcisi katıldı.

Bu eğitim faaliyeti, Göç ve Sivil Toplum Projesi’nin STK’ların göç alanında politika ve karar almaya katkıda bulunmaları ve bu alandaki karar ve politikaların uygulanmasında yer almaları konusunda teknik bilgi ve kapasitelerini geliştirme sonuç alanı kapsamında düzenlenmiştir.
Eğitimlerin amacı, göç alanında çalışan STK temsilcilerinin göç ve uluslararası koruma konuları ile fon bulma ve proje geliştirme alanlarında kapasite gelişimine katkıda bulunmaktır.

Göç Modülü
-          Göç kavramı ve uluslararası göç
-          Göç ve Uluslararası Koruma alanındaki uluslararası yasal çerçeve
-          Vaka Örnekleri
-          Türkiye'de göç ve uluslararası koruma alanlarındaki yasal çerçeve
-          Türkiye'de göç alanında ilgili kamu aktörleri tarafından öngörülen perspektif çerçevesinde
-          STK'lar ve kamu aktörleri arasındaki potansiyel iş birliği hakkında görüşlerin alınması
 
Fon Kaynakları ve Proje Geliştirme Modülü
-          Fon Kaynakları, Fon Harici Kaynak Geliştirme Araçları
-          Proje Döngüsü Yönetimi
-          Fon kaynakları hakkında bilgilendirme ve STK'ların fon kaynaklarına erişimi üzerine fikir alışverişi


< geri dön